Cotrugli

COTRUGLI_logo_02Бизнес Ефект е представител на Cotrugli Business School за България

One Response to “Cotrugli”

  1. изпреварващо…

    [...]Cotrugli « Бизнес Ефект – организационно развитие, обучения, малки и средни предприятия (МСП), екипна ефективност[...]…

Leave a Reply

web design by: ilyan.com