Развитие на МСП

Подпомагаме развитието на малките и средни предприятия чрез консултиране по отношение на:


  • Стратегическо и бизнес планиране
  • Ефективно използване на финансовите ресурси
  • Развитие на продажбения процес
  • Развитие на мениджърите от различни нива
  • Ефективност на хората и екипите