За нас

На какво държим:
  • Клиентите си приемаме като партньори, с които заедно постигаме резултати
  • Ефектът от това, което правим, трябва да бъде осезаем и дългосрочен
  • Добре свършена работа, която да удовлетворява и нас, и клиента
Управляващият екип на Бизнес Ефект се състои от:
Елена Алтимирска

Образование – доктор по организационна психология, магистър по „Трудова и организационна психология” – СУ „Св.Кл.Охридски”; следдипломна квалификация по „Управление на човешки ресурси” – ТУ-София, Програма за обучение по групово-динамичен тренинг и организационно развитие.
Консултантски опит – над 15 години опит като треньор и консултант в областите Управление на човешки ресурси, Организационно развитие, Организационна култура, Организационна промяна, Мениджърски умения, Работа в екип, Стратегическо планиране и др. Д-р Алтимирска е участвала в проекти за консултиране и обучение на служители на над 60 фирми от различни индустрии в България и чужбина. Сертифициран консултант към Хюман Синерджистикс и Хоган Асесмънт Център. Член на БАУРЧР, Дружеството на Психолозите в България и CIPD.

Ивайло Гърков

Образование - магистър по икономика и финанси – УНСС-София, Програма за обучение по групово-динамичен тренинг и организационно развитие,
Консултантски опит - дългогодишен опит с международни и български организации, като е управлявал и работил по проекти за оптимизиране и инженеринг на процеси, стратегическо планиране и внедряване на стратегии за развитие, системи за управление и продуктово развитие в банковата сфера. Опит в обученията в следните области: кредитен и финансов анализ, мениджърски умения, продажбени и комуникационни умения, обучение на треньори, оценяване и атестационни интервюта, работа в екип и др.